SKŁADKI

Przypominamy o konieczności opłacenia składek członkowskich – można zapłacić z góry 144 zł za cały rok lub co kwartał płacić po 36 zł

PANEL SKŁADKOWY

DANE DO PRZELEWU:
NAZWA: Hufiec Zielona Góra ZHP (Bank WBK)
KONTO: 40 1090 1535 0000 0001 3563 6349
TYTUŁ: PSC, [imię i nazwisko harcerza], [okres za jaki są płacone składki]
(np. PSC, Jan Kowalski, I-II kwartał 2020)

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny z dh Sebastianem tel. 723120900