SKŁADKI

Przypominamy o konieczności opłacenia składek członkowskich do 20 dnia I miesiąca kwartału (tj. 20 stycznia, 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października).
Można zapłacić z góry 224 zł za cały rok lub co kwartał płacić po 56 zł.

Stan składek można sprawdzić na PLATFORMIE SKŁADKOWEJ.

DANE DO PRZELEWU:
NAZWA: Hufiec Zielona Góra ZHP
KONTO: 40 1090 1535 0000 0001 3563 6349
TYTUŁ: PSC [imię i nazwisko harcerza], [okres za jaki są płacone składki]
np. PSC, Jan Kowalski, I-II kwartał 2022

PSC – podstawowa składka członkowska.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny z dh Sebastianem tel. 723120900