drużynowy
druh Igor Gąsiorowski
tel.: 794 353 827
email: igor.gasiorowski@zhp.net.pl