KADRA 1DH

Drużynowy – ćwik Igor Gąsiorowski

tel. 794 353 827
e-mail: igor.gasiorowski@zhp.net.pl

Opiekun drużyny, administrator strony internetowej – pwd. Sebastian Romejko

 

tel. 723 120 900
e-mail: sebastian.romejko@zhp.net.pl

Przyboczna – tropicielka Izabela Jagodzińska

Przyboczna i zastępowa Jagód – samarytanka Hanna Runiec

Zastępowy Niedźwiedzi – dh Maciej Andrzejewski
Zastępowa Sosenek – dh Kornelia Łuszczek

Zastępowy Lisów, webmaster – dh Borys Pilaczyński