PARK LINOWY – OBÓZ 2019

Tę zgodę muszą posiadać jedynie Wrzosy, Sójki i Sokoły oraz ich zastępowi. W pliku są podane dwa wzory, jeden dla osób w wieku do 14 lat, drugi dla osób w wieku 14-18 lat.

ZGODA_PARK_LINOWY